Divarit

Kiusaamisesta vapaa ympäristö, pelaamisen esteiden purkaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen – liitto linjasi tasa-arvotyötään

24.11.
2019
Divarit

Salibandy oli tänä vuonna mukana Helsinki Pride -tapahtumassa. Kuva: Salibandyliitto

Salibandyliitto julkaisi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoraportin ja -ohjelman vuosille 2020–23.

Siihen on valittu kolme painopistettä. Ne ovat seurakulttuurin ja osaamisen kehittäminen, monimuotoisen pelaamisen ja harrastamisen mahdollistaminen sekä viestintä ja sitouttaminen.

Salibandyliitto haluaa lajiyhteisön ehkäisevän kiusamista, syrjintää, häirintää, rasismia ja epäasiallista käytöstä. Tarkoitus on esimerkiksi koulutuksilla kehittää valmentajien, ohjaajien ja vapaaehtoisten tietoisuutta ja osaamista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä.

Liitto haluaa ennakkoluulottomasti erilaisilla pelimuotokokeiluilla luoda edellytyksiä uudenlaiselle matalan kynnyksen harrastamiselle. Taloudellista kynnystä pyritään madaltamaan seuraamalla salibandyn harrastamisen kustannuksia ja miettimällä toimintatapoja, joilla taloudellinen epätasa-arvoisuus ei rajaisi keneltäkään harrastamisen mahdollisuuksia.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemojen näkymisen linjataan olevan tärkeä osa Salibandyliiton viestintää. Liitto haluaa nostaa eri-ikäisten, eri puolilla asuvien ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten osallisuutta lajin kehitystyössä.

Jatkossakin mukana Pride-tapahtumassa

Raportissa hyvää palautetta keränneiden onnistumisten joukkoon nostetaan muun muassa Salibandyliiton osallistuminen tämän vuoden Helsinki Pride -tapahtumaan. Liitto aikoo olla mukana Helsinki Pridessa myös vuonna 2020.

Tuore tuotos on jatkoa Salibandyliiton ensimmäiselle yhdenvertaisuusohjelmalle, joka tehtiin vuosiksi 2016–19. Uutta tuotosta peilataankin osin siihen, kuinka edellisen ohjelman tavoitteissa on onnistuttu.

Mitä tulee sukupuolten väliseen tasa-arvoon, raportissa mainitaan muun muassa, että tyttöpelaajien määrän kasvattamisessa ei ole saavutettu salibandyssa piilevää potentiaalia. Myös naisvalmentajien määrää täytyisi pyrkiä lisäämään.

Ohjelman yhteydessä on myös purettu tänä syksynä toteutetun Salibandyliiton yhdenvertaisuuskyselyn tulokset ja verrattuna niitä aiempaan kyselyyn, joka tehtiin neljä vuotta sitten.

Tuloksia kannattanee suodattaa osittain sen läpi, että kysely on kohdistettu Salibandyliiton aktiivitoimijoille (henkilöstö, hallitus, valtuusto, valiokunnat ja valituslautakunta) ja vastaajia oli yhteensä 37, mutta vastausten perusteella liitto on onnistunut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä vähintään kohtuullisesti tai jopa hyvin.

Salibandyn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma 2020–2023 on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Iiro-Pekka Airola
Toimittaja

Twitter: @ipairola