Salibandysäätiö purkaa sijoituksiaan seurojen hyväksi – ”Perustamisen yhtenä näkökulmana oli varautuminen vaikeisiin aikoihin”

Salibandyn Tuki -säätiö tarjoaa laastaria seurojen taloushaavoihin. Kuva: Juhani Järvenpää

Salibandyn Tuki -säätiöltä on tarjolla auttavaa kättä laastaria seurojen taloushaavoihin. Kuva: Juhani Järvenpää

Salibandyn Tuki -säätiö on kantamassa oman kortensa kekoon kriisissä, jonka koronapandemia on aiheuttanut salibandyn harrastajille ja seuroille. Ensimmäisessä vaiheessa säätiön hallitus jakaa 50 000 euron käteisvaransa avustuksina salibandyseuroille huhtikuussa. Toisessa vaiheessa se realisoi osan sijoitussalkkunsa osake- ja korkosijoituksista, mistä saatavan rahan jakamisesta päätetään myöhemmin.

Salibandyn Tuki -säätiön hallitus päätti toimenpiteistä keskiviikkona 1.4.

Säätiö on perustettu vuoden lopulla 2008, kun se sai 350 000 euron peruspääoman Suomen Salibandyliitolta. Vuosien saatossa säätiö on kartuttanut omaisuuttaan sijoitustoiminnalla ja ulkopuolisilla lahjoituksilla.

Säätiön sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on edistää ja tukea salibandyharrastusta, salibandytoimintaa ja erityisesti salibandyn junioritoimintaa Suomessa. Vuosina 2011-2019 se on jakanut salibandyseurojen 103 eri hankkeelle avustuksia yhteensä 145 150 euroa. Avustuksia on jaettu tyttö- ja naissalibandyn kehittämiseen sekä yhdenvertaisten ja vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.

Nyt Salibandyn Tuki -säätiö ojentaa auttavan kätensä salibandyseuroille, joita koronakriisi kurittaa. Säätiön hallitus päätti jakaa avustuksina salibandyseuroille välittömästi kaikki likvidit eli käteisvaransa, yhteensä 50 000 euroa. Tästä summasta säätiö tulee myöntämään avustuksia Salibandyliiton jäsenseuroille yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen sekä seurojen elinvoimaisuuden tukemiseen.

Tämä avustus julistetaan haettavaksi maanantaina 6.4. Hakuaikaa on 14.4.2020 saakka, ja avustukset maksetaan huhtikuun loppuun mennessä.

– Säätiön mahdollisuudet ratkaista laajemmin salibandyseurojen akuutti taloudellinen kriisi hädän keskellä on toki rajallinen. Kaikki apu harrastajien salibandyharrastuksen tukemiseen ja seurojen elinvoimaisuuden varmistamiseen tässä akuutissa tilanteessa on varmasti ensiarvoisen merkityksellistä ja haluamme osaltamme olla mukana auttamassa seuroja tämän vaikean ajan yli, säätiön puheenjohtajan tehtäviä toistaiseksi hoitava hallituksen varapuheenjohtaja Marjo Liljelund toteaa tiedotteessa.

Säätiö hankkii lisää rahaa jaettavaksi myymällä sijoitusomaisuuttaan, joka on kiinni pääosin osakkeissa ja osittain korkosijoituksissa. Säätiön hallitus päätti antaa varainhoitajalleen FIM Rahastoyhtiölle toimeksiannon, jolla osa sijoitussalkun osake- ja korkosijoituksista realisoidaan toukokuun loppuun mennessä mahdollisimman pienillä myyntitappioilla.

– Säätiön perustamisen yhtenä näkökulmana oli juuri varautuminen vaikeisiin aikoihin, jollainen tämän hetken tilanne eittämättä on, Marjo Liljelund perustelee tiedotteessa.

– Salkun realisointi kokonaan tämän hetken tilanteessa olisi huonoa talouden hoitoa, jolla vaarannettaisiin säätiön olemassaolo, hän jatkaa.

Sijoitusten purkamisesta saatavalla rahalla syntyy tukimuoto, joka voi olla pitkäaikaista lainaa seuroille tai avustuksia tai näiden yhdistelmä. Säätiön hallitus tekee tästä lopulliset päätökset myöhemmin.

Tämän tuen osalta hakuaika on toukokuu, ja maksatus ajoittuu kesäkuuhun 2020.

Lisäksi säätiö käynnistää myös varainkeruukampanjan, jonka se tulee julkistamaan ensi viikon aikana.

– Salibandy-yhteisössä tuska ja kriisi on nyt suurin nimenomaan seuroissa. Seurat ja seuratoiminta on se voimavara, joka on salibandyn menestystarinan mahdollistanut menneisyydessä ja tulee mahdollistamaan myös tulevaisuudessa. Nyt meitä kaikkia tarvitaan. Pienilläkin teoilla voimme saada aikaan yhdessä isoja asioita ja varmistaa meille kaikille niin rakkaan lajin elinvoima tulevaisuudessakin, säätiön asiamies Jari Kinnunen sanoo tiedotteessa.

Varainkeruukampanjan tuotot tullaan jakamaan täysimääräisesti avustuksina salibandyseuroille.

Salibandyliitto kertoi aiemmin omasta tukipaketistaan seuroille.

Pääkallo.fi on myös koonnut listan mahdollisuuksista tukea suoraan eri pääsarjaseuroja.