Juniorit

Olympiakomitea vaatii lasten ja nuorten harrastamisen turvaamista: ”Vakavat ja kauaskantoiset seuraukset”

11.01.
2022
Juniorit

Lasten harrastaminen on jäämässä uusien rajoitusten myötä tauolle. Kuva: Esa Jokinen

Suomen Olympiakomitea jäsenjärjestöineen julkaisi maanantaina kannanoton, jossa se ilmaisi huolensa koronarajoitusten mahdollisesta kohdentamisesta lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Salibandyliitto uutisoi olympiakomitean kannanotosta omilla sivuillaan.

Olympiakomitea näkee, että erityisesti lasten oikeus harrastustoimintaan tulee turvata viimeiseen saakka. Järjestö peräänkuuluttaa liikunnan ja urheilun rajoittamisella saavutettavien hyötyjen ja niistä aiheutuvien kokonaishaittojen arviointia rajoituksia asettaessa.

Koronaministeriryhmä päätti perjantaina uusista koronarajoituksista, jotka muun muassa sulkevat kaikki sisäliikuntatilat tulevien viikkojen ajaksi. Lopulliset päätökset tekevät Aluehallintovirastot.

– Ymmärrämme epidemiatilanteen asettaman uhkan terveydenhuollon kantokyvylle. Asiantuntijoiden mukaan lasten harrastustoiminnan aiheuttamat riskit terveydenhuollon ylikuormittumiseen ovat kuitenkin vähäisiä. Sen sijaan lasten harrastustoiminnan rajoittamisella on vakavat ja kauaskantoiset seuraukset, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoi kannanotossa.

Vapaavuori kritisoi ristiriitaa, jossa koulut jatkavat etäopetuksessa, mutta lasten harrastukset laitetaan tauolle.

– Harrastustoiminta on lapsille sosiaalisesti ja mielenterveydellisesti yhtä merkityksellistä kuin koulu, ja fyysisen terveyden kannalta vielä merkityksellisempää. Näin ollen lasten ja nuorten harrastustoiminnan sulkeminen pitäisi tapahtua vasta silloin, jos kouluissakin siirrytään etäopetukseen.

– On vaikea ymmärtää, että lapset voivat olla koulussa lähiopetuksessa, mutta eivät voi harrastaa samoissa porukoissa liikuntaa koulun jälkeen koulun tiloissa ja muissa kunnan tiloissa. Urheiluseurat ovat oppineet toimimaan terveysturvallisesti epidemian aikana, ja lasten harrastukset olisi mahdollista järjestää kuntien ja seurojen yhteistyönä, jos halua ja ymmärrystä asian tärkeydelle olisi.

Olympiakomitea arvioi omiin ja lajiliittojen rekistereihin pohjaten yli 20 000 lapsen jääneen pois liikuntaharrastuksista rajoitusten aikana.

– Edellisen harrastussulun aikana kolmen kuukauden vertailujaksolla lajien lisenssimäärät putosivat 41%. Aiemmin aktiivisesta harrastustoiminnasta jäätiin pois keskimäärin 12-vuotiaana. Nyt tuo vastaava ikä on 10 vuotta. Jos harrastustoimintaa edelleen rajoitetaan, jäävät lapset entistä nuorempina pois ja suuri määrä lapsia ei aloita harrastamista ollenkaan. Kyse on ennen kaikkea harrastajista, ei kilpaurheiluun tähtäävistä. Kilpa- ja edustustason urheilijoiden osalta emme näe vastaavaa pudotusta, Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla selvensi.

Olympiakomitea esitti myös huolensa seuratoimintaan osuvista taloudellisista iskuista ja niiden sosiaalisista vaikutuksista. Järjestö näkee, että sisäliikuntatilojen käyttöä voitaisiin jatkaa.

– Urheiluseuratoiminnassa on kyse kymmenistä tuhansista työpaikoista. Samalla kyse on myös yhteiskunnan yleistä toimintakykyä ylläpitävästä toiminnasta, kansalaisten toimintakyvystä, mielenterveydestä ja perheiden arkielämästä. On vaikea maalaisjärjellä ymmärtää, miksi isoon urheiluhalliin ei voida päästää pienryhmiä toteuttamaan tarkkaan ohjattua toimintaa, jonka kansanterveydelliset hyödyt ovat merkittäviä ja tutkitusti kiistattomia. Rajoituksia päätettäessä on huomioitava tutkittu tieto ja kuultava asiantuntijoita, Tulla totesi.

Salibandyliitto ei hyväksy lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamista

Salibandyliitto julkaisi myöhemmin maanantaina oman kannanottonsa rajoitustoimiin.

Kannanoton keskiössä olivat toiminnanjohtaja Pekka Ilmivallan kommentit. Konkreettisia lukuja tai vaikutusarvioita liitto ei sen suhteen esitellyt, kuinka monen lapsen ja nuoren harrastaminen katkeaa, ja mikä rajoitusten kansanterveydellinen haitta tulee olemaan.

– Olemme yhteisessä rintamassa mukana Olympiakomitean ja muiden urheilun lajiliittojen kanssa siinä että olisi erittäin lyhytnäköistä toimintaa laittaa nuorimmat lajin harrastajat tauolle, Ilmivalta lausui.

– Koronapandemian aikana on jo nähty, kuinka herkästi side liikuntaharrastuksiin voi katketa ja toisaalta kuinka vaikeaa lopettaneita on saada takaisin organisoidun liikunnan pariin uudestaan. Puhumattakaan millaisia terveydellisiä vaikutuksia – niin henkisesti kuin fyysisesti – liikkumattomuudella on, toiminnanjohtaja jatkoi.

Jaakko Tiira
Pääkallo.fin toimittaja

Asemapaikka: Helsinki

Twitter: @jaakkotiira