Liigat

Tuore salibandya käsittelevä gradu kertoo: Yleisö on ikä- ja sukupuolirakenteeltaan hyvin tasaista

20.07.
2020
Liigat

Happeen kotiotteluissa käy yhtä paljon miehiä ja naisia, tuore gradu kertoo. Kuva: Esa Jokinen

Janne Rissanen tutki Pro gradussaan Happeen kotiotteluiden katsojia.

Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan ja liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmaan tehty gradu on nimeltään: Salibandyn seuraajat jälkimodernin urheilun kuluttajina : tapaustutkimus salibandyseura Happeen katsojista.

Rissasen tutkimustehtävänä oli kuvailla salibandykatsojia yhtäältä demografisten ja itse seuraamiseen liittyvien muuttujien, mutta toisaalta myös seuraamiseen sosiaalistumisen ja merkityksellistämisen näkökulmista.

Tutkielman aineisto on hankittu kolmesta Happeen kotiottelusta marras-joulukuussa 2018. Aineisto on kerätty katsojilta kyselylomakkeilla, joita Rissanen sai kaikkiaan 265 kappaletta.

Tutkielman tiivistelmässä Rissanen toteaa Happeen katsojien olleen melko nuoria. Huomionarvoinen tutkimustulos on etenkin se, että katsojien joukossa naisia oli yhtä paljon kuin miehiä.

– Mies- ja naisvastaajien ikärakenteet eivät eronneet toisistaan merkittävästi, Rissanen kirjoittaa tiivistelmässä.

Analyysin perusteella Rissanen muodosti katsojista tyypittelyn. Yleisö näytti jakautuvan kilpaharrastajiin (38%), salibandyvanhempiin (23%) ja ”ulkopuolisiin seuraajiin” (25%). Seuraamistiheyden (edellisen kauden) perusteella yleisö näytti koostuvan noin kolmanneksen aktiivisesta joukosta (yli puolet kotipeleistä), 50 prosenttia satunnaisseuraajien joukosta (korkeintaan 8 kotipeliä) ja viidenneksen suuruisesta ”ulkopuolisista” (ei yhtään kotipeliä).

– Tärkein salibandyn seuraamiseen sosiaalistava tekijä oli joko oma, perheenjäsenen tai muun lähiomaisen salibandyharrastus. Myös Happeen pelaajilla oli katsojaksi sosiaalistavina tekijöinä merkitystä etenkin miehille.

– Salibandyn seuraaminen merkitsi suurimmalle osalle katsojista itseisarvoista sosiaalista ajanvietettä ja arjesta irrottavaa viihdettä. Toisaalta etenkin kilpaharrastajille seuraaminen oli myös lajinyanssien seuraamista ja tiedollista voimistelua.

Rissasen Pro gradu -tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan tuolla.

Jaakko Tiira
Pääkallo.fin toimittaja

Asemapaikka: Helsinki

Twitter: @jaakkotiira