Juniorit

Oikeusturvalautakunta muutti Salibandyliiton päätöstä – antoi junioripelaajille luvan siirtoon

21.01.
2021
Juniorit

Kuvituskuva: Iiro Karesniemi

Urheilun oikeusturvalautakunta otti vuoden alkajaisiksi kantaa yhteen Salibandyliiton hallituksen päätökseen, joka koski junioripelaajien mahdollisuutta vaihtaa seuraa.

Oikeusturvalautakunta käsitteli kolmen C1-ikäistä juniorin siirtoasiaa. Pelaajat halusivat vaihtaa seuraa Tikkurilan Tiikereistä Esport Oilersiin, koska ovat olleet Tiikereissä tyytymättömiä toimintaan ja muun muassa harjoitusten laatuun.

Juniorien vanhemmat ovat ilmoituksensa mukaan sitoutuneet maksamaan ennalta sovitut harrastusmaksut koko kauden ajalta Tiikereille.

Tiikerit ei antanut kuitenkaan lupaa siirtyä, eikä osapuolten välisissä neuvotteluissa päästy yhteisymmärrykseen.

Kilpailusääntöjen 51 §:n mukaan ”erityisen painavasta syystä liitto voi hyväksyä juniori-ikäisen pelaajan siirron myös ilman vanhan seuran suostumusta, mikäli pelaaja ja uusi seura tekevät asiasta kirjallisen perustellun hakemuksen liittoon.”

Asia vietiin Salibandyliiton ratkaistavaksi. Kilpailuvaliokunta päätti, ettei siirtoja hyväksytä ilman vanhan seuran suostumusta, koska asiassa ei ole ilmennyt kilpailusäännöissä mainittuja erityisen painavia syitä pelaajasiirroille.

Juniorit huoltajineen ja Tiikerit neuvottelivat asiasta, mutta eivät löytäneet sovintoa, ja juniorit valittivat kilpailuvaliokunnan päätöksestä Salibandyliiton liittohallitukselle.

Liittohallituskaan ei antanut lupaa siirtoon. Se katsoi, ettei sille osoitetussa muutoksenhaussa eikä aiemmissa materiaaleissa ole tullut ilmi erityisen painavia syitä, joiden mukaan Salibandyliitto voisi hyväksyä pelaajasiirrot ilman Tiikereiden suostumusta.

Liittohallitus kehotti osapuolia löytämään neuvotteluratkaisun.

Juniorit huoltajineen päätyivät valittamaan liittohallituksen päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Heitä harmitti, ettei Salibandyliitto perustellut päätöstään muuta kuin toistamalla säännöksen sisällön ja lopputuloksen, vaikka muutoksenhakijat olivat esittäneet sekä kilpailuvaliokunnalle ja liittohallitukselle yksityiskohtaiset perusteet pelaajasiirtopyynnöilleen.

Oikeusturvalautakunta katsoi, että Salibandyliiton liittohallituksen päätös on tässä tapauksessa ollut kohtuuton. Lautakunta myönsi junioreille luvan siirtyä Esport Oilersin joukkueeseen.

Oikeusturvalautakunta viittaa päätöksessään myös YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (SopS 60/1991) 31 artiklasta ilmenevään lähtökohtaan lasten oikeudesta vapaasti osallistua vapaa-ajan urheilutoimintaan.

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksen voi kokonaisuudessaan lukea täältä.

Urheilun oikeusturvalautakunnan pöydälle on päätynyt vuosittain korkeintaan yksi salibandya koskeva asia. Ne ovat pääosin koskeneet tavalla tai toisella junioripelaajien siirtoja seurasta toiseen. Aiemmissa viime vuosien päätöksissä urheilun oikeusturvalautakunta ei ole kuitenkaan asettunut eri kannalle kuin Salibandyliitto.

Iiro-Pekka Airola
Iiro-Pekka Airola
Toimittaja

Twitter: @ipairola